Randers Historiske Værksted
Indgang
  Forside  
  Kontakt  
  Jernaldermad  
  Galleri  
 

 

 

”Her skal vi ned igen i morgen!”  Ingen tvivl om at børnene nyder en dag på historisk værksted og vi er sikre på, at ud over den gode oplevelse, tager børnene hjem med en lille fornemmelse af hvordan dagligdagen kunne have udspillet sig for 2000 år siden.

 

Randers Historiske Værksted er et gratis tilbud om en aktiv levendegørelse af undervisningen til alle kommunale skoler i Randers Kommune. Værkstedet henvender sig primært til elever på 4. klassetrin, som klassevis kan besøge værkstedet for en skoledag.

 

Eleverne vil på egen krop opleve livet i jernalderen som vi forstiller os den. Vi forsøger at levendegøre historieundervisningen, dels ved at være klædt på som i ældre jernalder – i rekonstrueret uldtøj og skindslag, og dels ved at eleverne selv hugger brænde, plukker urter og laver jernaldermad som jernaldermennesket formentligt lavede den.

 

Randers Historiske Værksted har eksisteret i mere end 20 år og det har sit eget område på Randers Naturskole. Værkstedet er indhegnet af et pileflethegn omkring et lille halv nedgravet jernalder bulhus, flere bålsteder med huggeblokke, brændeskur og et halvtag til den transportable smedje. Eleverne kan her prøve kræfter med bl.a. at lave oldtidsmad, smede, hugge og snitte i træ og støbe tin. Ligeledes tilbydes der overnatning hvor eleverne får mulighed for at opleve et døgn i oldtiden.

 

Historisk Værkstedsarbejde er nu blevet obligatorisk i folkeskolen, idet der i de centrale kundskabs og færdighedsområder for faget historie står følgende:

“Undervisningen skal udvikle elevernes færdigheder i at kunne eksperimentere med og konstruere historiske redskaber og situationer.”

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

Peter Schmidt                                           Henrik Berendt

peter@randershistoriskevaerksted.dk             henrik@randershistoriskevaerksted.dk

Tlf. +45 28 69 30 40                                   Tlf. +45 22 76 15 25